Zbiory norm w niektórych dziedzinach życia i ich znaczenie

Przemysł i produkcja to dwie rzeczy, bardzo ogromne branże, bez jakich nie można obecnie właściwie obejść. Również ludzie zamieszkali poza miastem, chociaż nawet kilkadziesiąt lat wstecz byli zupełnie wystarczalni, dzisiaj korzystają pełnymi garściami z rozwiązań technologii, nabywanego w miastach jedzenia, urządzeń, narzędzi.

fabryka

Źródło: http://www.flickr.com/

Także budynki stawiane poza miastem odległe są od podobieństwa do wiekowych, tu i tam stojących jeszcze chatek konstruowanych z pni drewna na tak zwany jaskółczy ogon.

Produkty przemysłowe znajdują się w każdym miejscu, również wszędzie obecna poczyna być elektronika, medycyna. Ci, którzy nie mają kontaktu codziennie z przynajmniej jednym z tych niezwykle ważnych aspektów istnienia, prawdopodobnie są mnichami w Tybecie lub są pustelnikami.

Z początku osobie nie będącej w temacie nie wydaje się to jasne, lecz potrzebna jest regulacja całości. Tak, jak ruchem drogowym w mieście powinien sterować zbiór zasad ruchu, zawarty w kodeksie drogowym, tak przemysłowi i innym branżom towarzyszą tak zwane normy. Norma nie jest prawem, nie jest obowiązkiem, ale zgodność z treścią pewnych norm jest zapewnieniem różnych praw. Jedną z najważniejszych norm w dziedzinie przemysłu jest norma iso 9001 (zobacz: ), jaka określa właściwą jakość produktu, generalnie jakiegokolwiek użytecznego produktu. Gdy tego typu normę spełnia suszarka do włosów, da się mieć pewność, że ma odpowiednią wydajność, jest obwarowana zabezpieczeniem przed przegrzaniem, a gdy wpadnie do wanny z osobą w środku, nie dopuści do tragicznego porażenia.

Nie masz zamiaru skończyć interesującego zagadnienia na tym poście? W takim razie zachęcamy do nowych – kliknij w źródło części do maszyn budowlanych i przenieś się na podobną witrynę.

Kolejną niezwykle ważną w tych latach jest norma iso 27001, której misją jest kontrolowanie bezpieczeństwa informacji. Jeśli któryś software, usługa lub witryna w Internecie posiada w opisie stwierdzenie, że spełnia ten pakiet wytycznych, da się mieć pewność, że w kontroli nad bezpieczeństwem informacji, które wykorzystywane są w ten czy inny sposób przez ten program lub inny cyfrowy twór, a tymi informacjami mogą być przykładowo personalne dane internauty, pracowali specjaliści. Jeszcze jedną ważną dla świata elektroniki wytyczną jest norma 20000 – jest to zbiór zasad w kwestii kontrolowania usług informatycznych w organizacjach. Na koniec norma ważna dla naszego zdrowia i bezpieczeństwa – norma iso 15378 (pomocne wskazówki), jaka jednoznacznie dyktuje tworzywa, formę i parametry opakowań, w jakich sprzedawane i magazynowane są lekarstwa.

Źródło: