Jakie występują typy kanalizacji oraz z jakich materiałów się je wykonuje?

W codziennym znaczeniu pod hasłem ścieki rozumie się wodę zanieczyszczoną podczas jej stosowania i wodę odprowadzaną przy pomocy rur kanalizacyjnych.
Ścieki bytowo-gospodarcze są w praktyce ściekami wypływającymi z urządzeń sanitarnych oraz powstające we wszelkich miejscach znajdujących się w domu podczas korzystania wody w celach higienicznych, gospodarczych i do spłukiwania w łazienkach.

dom

Autor: Franklin Heijnen
Źródło: http://www.flickr.com

Ścieki odprowadzane są do oczyszczalni z układem kanalizacji ogólnospławnej albo rozdzielczej. Kanalizacja ogólnospławna to w rzeczywistości ścieki bytowo-gospodarcze i opadowe, w jakiej płyną jednym kanałem. W kanalizacji sterowniczej jest to natomiast proces podzielony – ścieki bytowo-gospodarcze wpływają jedną drogą, z kolei ścieki deszczowe inną. Ścieki deszczowe odprowadzane są wtedy do rzeki oraz nie obciążają oczyszczalni. Jeżeli chodzi o kwestię usunięcia starych rur stalowych (woda) i z żeliwa (kanalizacja), to jest to trudna praca, jednak relatywnie łatwa.
Ułożenie nowo powstałych rurociągów w takim samym mniej więcej obszarze, to także nie za bardzo duży kłopot. Trudnością może być z kolei doprowadzenie instalacji wodno-kanalizacyjnej do całkowicie nowo powstałych miejsc. Aktualnie przewody kanalizacyjne wytwarza się z plastiku: PCV (szare) lub z polipropylenu (siwe). Są one stosunkowo lekkie, łatwo się je tnie i zespala dzięki gumowym uszczelkom. Ponadto takie rury nie korodują, więc są stosowane przez kilka dziesiątków lat. Zupełnie wypadły już wykorzystywane jeszcze do lat 90-tych XX w. przewody produkowane z żeliwa.

Porównując rury z żeliwa posiadają one właściwie tylko jedną wadę, gdyż o wiele mniej korzystnie tłumią dźwięk spływających w nich nieczystości. Rozbiórka przewodów kanalizacyjnych nie jest zbyt złożona.