W której dziedzinie stosuje się tzw. separatory?

Aby uniknąć jakichkolwiek problemów wiążących się z występowaniem różnic potencjałów masy, przepięciami czy zakłóceniami, wprowadzane są galwaniczne izolacje pomiędzy odbiornikiem sygnału a źródłem takiego sygnału.
Urządzenia, które są wykorzystywane do tego celu, przeważnie określa się jako separatory, choć zazwyczaj mierzą one sygnał, a następnie go umacniają oraz redukują, filtrują, rozsyłają przez przegrodę izolacyjną, aby później przekształcić go w identyczny albo innego typu sygnał wykorzystywany w automatyce.

Idealny separator tzn.

Zainteresował Cię taki artykuł? Jeżeli tak, to w tym miejscu również jest zamieszczona świeża wiadomość (http://www.neofence.pl/product-category/akcesoria-do-gabionow/), która z pewnością będzie Ci odpowiadać.

taki, który nie przekształca sygnału, ani w żaden inny sposób go nie ogranicza (nie zmienia amplitudy czy pasma) i nie wykorzystuje dodatkowego zasilania pojawia się bardzo rzadko. Przesyłanie sygnałów analogowych w automatyce jest oparte na konkretnych standardach.

separator
Na dosyć małe dystanse mogą być wysyłane sygnały napięciowe. Bardzo ważnym standardem jest w takim wypadku zakres napięcia 0-10 V, choć spotykane są także sygnały -5-5V, bądź 1-5V. Na większe dystanse niż tylko parę metrów wysyłane są tzw. sygnały tuningowe. Przeważający standard to pętla prądowa 4-20mA. Bardziej stare elementy w automatyce operują zazwyczaj na sygnale 0-20mA, ale występują także w większym stopniu niecodzienne zakresy energii elektrycznej. Podczas wybierania separatora należy ustalić rodzaj danego sygnału wyjściowego i wejściowego. Jeżeli nie są one takie same, to trzeba ponadto określić sposób zasilania oraz łącza.

Utrata energii w separatorze jest nieduża i wywołuje ponadplanowy spadek napięcia. Należy go ponadto dodać do spadku. W niektórych sytuacjach separator mógłby zużywać część przekazywanej energii oraz jednocześnie wymuszać dodatkowy spadek napięcia.