W jaki sposób wyburzyć budynek?

Jeśli zaistnieje konieczność likwidacji zbędnego, niezdatnego do zamieszkania czy też nawet już zagrażającemu ludziom budynku, trzeba spełnić szereg formalności i czasami uzyskać konieczne pozwolenia. Proponujemy zacząć od zapoznania się z poniższy tekstem.

W powyższej sytuacji już na początku pojawiają się bardzo istotne pytania:

1. Co wolno a czego nie możemy wyburzyć?2. Jakie papiery i w którym urzędzie należy złożyć?3. Co zrobić z pozostałościami po rozbiórce?
wyburzenia

Autor: Phillip
Źródło: http://www.flickr.com
Odpowiedź na pytanie nr 1 jest prosta – da się rozebrać bez pozwolenia urzędu jedynie małe obiekty, do 8 m wysokie i wystarczająco daleko położone od granic działki, żeby nie zagrażać ludziom. Rzecz jasna obiekt który zamierzamy zrównać z ziemią nie może być zabytkowy. Na wszystkie inne rozbiórki potrzeba pozwolenia pozwolenie. Takowe pozwolenie możemy otrzymać w wydziale architektury powiatu lub też gminy, na którego terenie rzeczona nieruchomość się jest położona (czytaj więcej o robotach wyburzeniowych).

Odpowiadając na kolejne pytanie: podobnie jak to jest w przypadku starania się o pozwolenie na budowę nowego budynku, trzeba przedstawić dokument własności odnoszący się do działki lub budynku, plan wyburzania razem z planem technicznym, a także opis zachowania zasad bezpieczeństwa. Gdy jest taka konieczność, również inne papiery t.j.: opinie konserwatora zabytków czy wydziału ochrony środowiska w razie jeśli likwidowany

wyburzenia

Autor: Metropolitan Transportation Authority of the State of New York
Źródło: http://www.flickr.com

obiekt znajduje się w obszarze chronionym ze względu na przyrodę. Musimy także pamiętać, że za bezpieczeństwo ludzi i mienia odpowiada inwestor, także materialnie.

Kolejnym kłopotem do rozwiązania jest sprawa pozbycia się gruzu oraz innych odpadków pozostałych po rozbiórce. Przy małych ilościach odpadków pochodzących z remontu budynku, można je oddać do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Listy takich punktów można odnaleźć w urzędzie gminy lub w urzędzie miasta. Z kolei w przypadku rozbiórki całego budynku, konieczny będzie zakup kontenerów na odpadki i zutylizowanie ich przez wyspecjalizowaną firmę. Jeżeli w czasie demontażu zajdzie potrzeba usunięcia odpadków zagrażających zdrowiu, tj. przykładowo azbest, wymagane będzie wynajęcie specjalistycznie przeszkolonych pracowników jak mega-pol).

Równie intrygujący post przedstawiany jest tu, więc odwiedź witrynę adwokat rozwód szczecin i upewnij się, jakie treści tam znajdziesz. One też Cię zainteresują.