W jaki sposób osuszyć obiekt budowlany? Rady

Wilgoć w murach jest dosyć szkodliwa dla konstrukcji domu – zmniejsza jego żywotność, niszczy tynk, a także ma szkodliwy wpływ na zdrowie ludzkie.
Nim rozpoczniemy zwalczać wilgotność, warto dokładnie sprecyzować powody jej wystąpienia.

biura w wieżowcach

Autor: John T Howard
Źródło: http://www.flickr.com
Najlepiej się zwrócić z tym problemem do inżyniera budowlanego. Wilgoć może dostać się do struktury budowlanego materiału z kilku ewentualnych źródeł. Pierwszym jest woda z atmosferycznych opadów, jaka stanowi ilościowo najogromniejsze zagrożenie dla budowli. Podstawą zabezpieczenia domu przed wodą opadową będzie niewątpliwie hermetyczne dachowe pokrycie, dokładne zrobione obróbki blacharskie oraz dobry system orynnowania. Kolejnym, mało dostrzegalnym, lecz powodującym ogromne zniszczenia jest przenikanie wilgotności z podłoża. Podciąganie kapilarne gruntowej wody jest efektem źle wykonanej poziomej lub (jak odnowić taras drewniany) pionowej przeciwwodnej izolacji fundamentów budowli.
osuszacze przemysłowe
Jedną z metod osuszania ścian jest tzw. elektroosmoza. Ta metoda polega na usuwaniu wilgotności przy pomocy prądu stałego, przepływającego między elektrodami umiejscowionymi w ścianie. Fale elektromagnetyczne sprawiają, że ruch wilgotności odbywać będzie się z góry na dół. Wilgoć sprowadzona zostaje do gruntu a mury pozostają suche. Proces taki może trwać w zależności od szerokości a także rodzaju murów, od kilku miesięcy do trzech lat. Proces tenże przyśpieszymy stosując przeznaczone do owego celu urządzenia.

Najogromniejszą moc mają bez wątpienia osuszacze przemysłowe. Wspomniana metoda nie będzie wymagać wykonywania żadnych prac budowlanych, montaż aparatów odbywa się w czasie normalnej eksploatacji domu.