Oczyszczalnie ze złożem biologicznym, są najnowszymi rozwiązaniami oczyszczania zanieczyszczeń płynnych z gospodarstw domowych

Gospodarka wodno-ściekowa stanowi jeden z najistotniejszych segmentów polityki ekologicznej a także polityki ekonomicznej kraju, w szczególności po przystąpieniu kraju do UE. Wynika to z niedostatecznych zasobów wodnych Polski, zbyt dużego zużycia wody oraz produkowania dużej ilości ścieków.

oczyszczalnia przydomowa

Źródło: klargester.pl
W sytuacji większości terenów gmin miejskich, kwestię odprowadzania i zneutralizowania ścieków, rozwiązywany jest poprzez zbiorcze oczyszczalnie ścieków. Tymczasem w sporej części gmin wiejskich, budowanie systemu usuwania i wyeliminowania nieczystości płynnych nadal jest obecnym i palącym problemem gospodarki wodno-ściekowej. Tereny wiejskie, cechują się w znacznej mierze rozciągniętą zabudową oraz trudną topografią terenu.

W związku z tym, budowanie zbiorczych oczyszczalni ścieków, jest zazwyczaj nieekonomiczne, a nawet nierealne. Wobec tego faktu, dla wielu obszarów wiejskich, jedynym rozwiązaniem odprowadzania i wyeliminowania ścieków mogą być pojedyncze systemy oczyszczania ścieków jak .

Nie zapomnij o tym, że nasz serwis www (souniq.pl/) zawiera tylko użyteczne wiadomości, które zapewne Ci się będą mogły przydać. Sprawdź nas oraz upewnij się, że należałoby go odwiedzić.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków odpowiada za neutralizowanie ścieków bytowo-gospodarczych, w stopniu określonym we właściwych normach prawnych.

Budowa indywidualnej oczyszczalni ścieków, niesie ze sobą wysokie koszty finansowe w porównaniu do zbiornika bezodpływowego. Zbiornik bezodpływowy jest rozwiązaniem lepszym z punktu widzenia ochrony środowiska naturalnego. Zbiornik bezodpływowy daje sposobność osiągnięcia wysokiego stopnia usuwania nieczystości płynnych.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Autor: wfeiden
Źródło: http://www.flickr.com/

Na rynku mamy kilka typów przydomowych oczyszczalni ścieków – oczyszczalnie z drenażem rozsączającym, z filtrem piaskowym, gruntowo-roślinne, z osadem czynnym oraz ze złożem biologicznym czyli oczyszczalnie ekologiczne. Obiekty te potrafią obsługiwać do 50 użytkowników. Strategicznym miernikiem wyboru rozwiązania technologicznego przydomowej oczyszczalni ścieków, powinien być jednak wzgląd pro środowiskowy, czyli produktywne oczyszczanie ścieków, tak aby środowisko, w myśl reguły zrównoważonego rozwoju, zostało w stanie nienaruszonym. Montowanie warto zlecić profesjonalnej firmie instalatorskiej, która zapewni precyzyjne wykonanie oczyszczalni i właściwy jej rozruch. Producent biologicznych oczyszczalni ścieków zadbał o łatwość ich sterowania i rzadkie, nie częściej aniżeli raz na 6 miesięcy przeglądy.