Jak działa giełda, czyli zagadnienia związane z giełdą papierów wartościowych

Pierwsza giełda papierów wartościowych rozpoczęła swoja działalność w roku 1817. Handlowano na niej głównie obligacjami i wekslami. Dopiero w połowie XIX wieku ważniejszego znaczenia nabrał obrót akcjami. Giełda działała do roku 1939, do jej zamknięcia doszło po wybuchu II wojny światowej. Ponowny start giełdy nastąpił dopiero w roku 1991. Obecnie GPW znajdująca się w Warszawie jest największą giełdą na terenie Europy Wschodniej i Środkowej.

finanse
O giełdach chociaż raz każda osoba. Funkcjonuje ich co najmniej parę i nie są to tylko giełdy papierów wartościowych. Poza giełdami papierów wartościowych działają giełdy towarowe. Na tych giełdach ma miejsce handel chociażby takimi surowcami, jak węgiel kamienny. Największe jednak emocje rodzą giełdy papierów wartościowych. Znaczna część z nas zadaje sobie pytanie: jak działa giełda? Pytanie jak działa giełda jest pytaniem, na które odpowiedź nie jest prosta. Otóż giełda papierów wartościowych to miejsce, w którym spotykają się osoby w celu sprzedaży bądź kupna akcji – kliknij w link.

Na giełdzie prowadzonej w Warszawie notowanych jest trzysta pięćdziesiąt firm o polskim charakterze i zagranicznych. To akcje tych firm objęte są obrotem na giełdzie. Handel na giełdzie wygląda inaczej niż handel w sklepie czy na bazarku. Ma on charakter wirtualny, kupujący oraz sprzedający nie mogą siebie zobaczyć.

finanse

Autor: Allan Ajifo
Źródło: http://www.flickr.com

Zlecenia od potencjalnych kupców lub osób chcących coś sprzedać przesyłane są przy pomocy drogi elektronicznej. Na giełdzie w Warszawie wszelkie transakcje mają miejsce tylko w dni pracujące w godzinach od 9.00 do 16.30. Są też dni, kiedy sesji nie ma.więcej znajdziesz w tekście – serwis -Sesje nie mają miejsca między innymi Wigilię i pierwszy dzień Bożego Narodzenia oraz w Nowy Rok. Transakcje mogą odbywać się za pośrednictwem domów maklerskich. Wymaga to uruchomienia przez klienta rachunku inwestycyjnego. Cena, za jaką pragnie on kupić akcje określonej spółki są wybierane nie przez maklera, ale osobiście przez niego. Makler jest tylko pośrednikiem. Na giełdzie inwestować mogą inwestorzy o charakterze indywidualnym, ale też duże i małe firmy.

Do istotnych spółek, które notowane są na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych zalicza się między innymi Alior Bank. Na giełdzie spółka ta obecna jest jest od roku 2012. Dwa lata później jej akcje dostały się do WIG 20, który skupia najbardziej znaczące spółki spośród obecnych na giełdzie. Już w momencie wejścia na giełdę zainteresowanie zakupem akcji tej włoskiej spółki było dość duże, mimo że kurs Alior, jak na spółkę dopiero się pojawiającą był ustalony dość wysoko – szczegóły pod linkiem. Aktualnie także ich kurs Alior jest stosunkowo wysoki. Notowania spółki mogą zostać sprawdzone nie tylko w indeksie WIG 20, ale także indeksie WIG-banki. W indeksie tego rodzaju notowane są wszystkie spółki należące do sektora o charakterze bankowym. W indeksie tym ujmowanych jest jeszcze czternaście innych spółek mających taki charakter.