Obrót nieruchomościami

Obrót nieruchomościami zawsze budzi dużo emocji. Jedni twierdzą, że mieszkań nie ma, inni że są za drogie, jeszcze inni, że bardziej opłaca się kupić lub zbudować dom, niż mieć mieszkanie w mieście. Niezależnie od tego, jakie kto ma poglądy na tę sprawę o nieruchomościach, ich stanie oraz cenach słyszy się nie raz – czy to w wiadomościach, czy to w radiu. Oceniane jest czy są drogie, czy drożeją, czy tanieją i tym samym będą bardziej przystępne dla kupujących. Osoby, które chcą nabyć nieruchomość lub zajmują się tym zawodowo starają się być zawsze na bieżąco. Z tego powodu nieobce jest im pojęcie: rynek pierwotny, który ma istotne znaczenie w całości spraw związanych z nieruchomościami.

nieruchomości

Autor: Internorm
Źródło: Internorm
Związany jest ze sprzedażą i zakupem nieruchomości całkowicie nowych, których wcześniej nie posiadała żadna prywatna osoba i to nie ona udostępnia je do sprzedania. Dodatkowo z rynkiem tego typu związane jest przekazywanie praw do nowych nieruchomości – mieszkań lub domów wolnostojących. Żeby przekazanie praw miało miejsce należy sporządzić odpowiednią umowę. Ma ona na celu określenie wzajemnych praw oraz obowiązków, jak również ocenę kto jest właścicielem i może rozporządzać daną powierzchnią. Wszystko to odbywa się nie pomiędzy prywatnymi właścicielami a biurem nieruchomości, lecz bardziej zinstytucjonalizowanymi placówkami, czyli spółdzielniami mieszkaniowymi oraz firmami deweloperskimi.

mieszkanie

Autor: Bill Wilson
Źródło: http://www.flickr.com
W takiej sytuacji biuro ma możliwość proponowania klientom całkowicie nowych mieszkań, które dopiero powstały lub dopiero powstaną. Częste jest sprzedawanie praw do mieszkań będących dopiero w budowie. Jeżeli umowę dotyczącą nieruchomości podpisuje biuro i firma deweloperska, jest to umowa między dwoma podmiotami gospodarczymi. Możliwe jest również dokonanie umowy pomiędzy podmiotem gospodarczym a osobą fizyczną, co zdarza się równie często, jeżeli komuś zależy na całkowicie nowym mieszkaniu lub lokalu użytkowym do zagospodarowania. Trzeba bowiem pamiętać, że nieruchomości to nie tylko budynki mieszkalne, ale również budynki do zagospodarowania na sklepy i firmy usługowe.