O podzielnikach na grzejnikach

Podstawowym elementem dostarczającym ciepłe powietrze do mieszkania w instalacji centralnego ogrzewania jest grzejnik. Może być on żeliwny, z aluminium, płytowy stalowy lub łazienkowy (tzw. rurkowy). W budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym pobudowanym kilkanaście czy też kilkadziesiąt lat temu, na takim narzędziu grzewczym możemy spotkać się z jeszcze jednym, dodatkowo zainstalowanym narzędziem.

Mianowicie idzie o tzw. podzielniki kosztów ogrzewania. Czym one są? Do czego służą? Jakie są rodzaje? Odpowiedzi odnajdują się w poniższym artykule.

Wg definicji polskiej normy jest to aparat pomiarowy rejestrujący temperaturę w osi czas. Montowany jest na kaloryferach centralnego ogrzewania i służy właśnie do kalkulowania tychże kosztów. Ich poziom formułuje się na podstawie faktycznych rachunków za ogrzewanie domu wielorodzinnego, rozdzielanych na pojedyncze indywidualne lokale mieszkalne. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej koniecznie sprawdź stronę znajdź tutaj. Specyfika kalkulowania kosztów na podstawie tych urządzeń polega na sumarycznym zliczeniu wskazań wszelkich zainstalowanych urządzeń w budynku oraz porównaniu kosztów całkowitych z rzeczywistym kosztem za zużyte ciepło. Efektem prostej kalkulacji będzie pozyskanie jednostkowego sumptu pojedynczego wskazania takiego podzielnika. Kolejnym krokiem będzie przemnożenie wyliczonego uprzednio wskaźnika jednostkowego przez sumę jednostek na wszelakich elementach pomiarowych odnajdujących się w jednym autonomicznym lokalu. Do takiego wyniku końcowego mogą jeszcze być doliczone opłaty stałe wynikające z np. przekazu ciepła, ogrzewania za części wspólne (tj. klatki schodowe, wydzielone suszarnie).
Przechowywanie narzędzi ogrodowych

Autor: Honda Versatool
Źródło: Honda Versatool
Przedsiębiorstwa

Autor: OknoPlus
Źródło: OknoPlus
Typy podzielników ciepła. Najbardziej popularnym podziałem tejże grupy przyrządów jest podział według typów.

Wyróżniamy 3 główne grupy: podzielnik wyparkowy – często spotykany w starym budownictwie lokalowym wielorodzinnym wyekwipowanym w grzejniki żeliwne, podzielnik elektroniczny z sensorem temperatury grzejnika, podzielnik elektroniczny z dwoma czujnikami temperatury – grzejnika i pomieszczenia, w którym się znajduje. Niezłym wynalazkiem ułatwiającym życie są też wodomierze odczyt radiowy. Sporo ciekawych informacji znajdziesz pod tym linkiem http://bmeters.pl/pl/zdalny_odczyt_wodomierzy/182