Wodomierze to sprzęt do pomiaru zużywanej wody

Wodomierze to sprzęty służące do pomiaru i rejestracji kubatury płynącej wody w instalacji. Liczniki które mierzą przepływaną wodę powinny być zainstalowane na przyłączu doprowadzającym wodę do domu. Służą do rozliczeń pomiędzy dostarczycielem wody a właścicielem nieruchomości. W budynkach wielorodzinnych pomagają kontrolować zużycie wody i opłacać jedynie za siebie.

licznik wody

Autor: Michael Pereckas
Źródło: http://www.flickr.com

Wodomierze przykładowo takie jak: http://www.bmeters.pl/pl/wodomierze_i_liczniki_wody/245/racujące w wodzie muszą posiadać atest dopuszczający je do kontaktu z wodą pitną. Muszą być również skonstruowane z materiałów odpornych na korozję i które nie pogarszają jakości wody. Wskazania wodomierza są odczytywane co dwa, lub trzy miesiące. Z czasem precyzja pomiarowa wodomierza na ogół się pogarsza. W związku z tym co parę lat trzeba sprawdzać sprawność wodomierza i na nowo go legalizować, wodomierze do wody ciepłej co cztery lata, a do zimnej co pięć lat. Usługę tę pełnią pracownicy regionalnego zakładu wodociągów, albo serwisu warsztatu, który wyprodukował wodomierz Istotnym problemem przy odczycie wodomierzy rozlokowanych u lokatorów w obiektach wielorodzinnych jest brak dojścia do nich. Świetnym rozstrzygnięciem w takiej sytuacji jest odczyt radiowy. Dużym plusem dla mieszkańców jest to, że odczyt ilości zużycia wody odbywa się bez konieczności wejścia do pomieszczeń mieszkalnych w dowolnym terminie, w krótkim czasie, a otrzymane dane mogą być przekazane do rozmiaru pliku csv, tym samym uszczuplone są koszty odczytów i kreowania baz danych. Kolejnym ułatwieniem jest odczyt danych z urządzeń zainstalowanych w miejscach ciężko dostępnych.

zużycie wody

Źródło: http://www.morguefile.com/

Program radiowy zdalnego odczytu bazuje na wskazaniach wodomierza urządzonego w czynnik impulsujący. Element bezprzewodowy zlicza etapy które pokazują wodomierze i przekazuje informacje – Wielkość ta jest gromadzona w pamięci modułu radiowebmeters.pl/pl/zdalny_odczyt_wodomierzy/182/ane do programu informatycznego. Na ich bazie, na komputerze stacjonarnym w zakładzie, są wystawiane faktury sprzedaży, a później roznoszone są, względnie przesyłane do odbiorców.