Stawiasz dom? Sprawdź grunt

Jeśli zamierzamy postawić dom, musimy się liczyć z faktem, że najpierw nas czeka przygotowanie obszaru pod wykonanie nowego obiektu. Na czym polega praca nad obszarem pod zabudowę a także kiedy można zdecydować się na takie działania?

Gdy zależy nam na czasie i chcemy by budowa (zobacz koniecznie – trak poziomy) przebiegała szybko i bez zakłóceń, konieczne jest podjęcie pewnych działań.

budowa

Autor: MULTI
Źródło: MULTI

Każdy budynek wydaje się tak trwały, jak jego fundamenty. By móc zbudować fundament, wskazane jest najpierw przeprowadzić badanie właściwości fizycznych gruntu (więcej: stabilizacja gruntów). Dane, które uzyskujemy po zbadaniu gruntu, umożliwiają nam określenie obciążeń, co z kolei jest podstawą do właściwego zaprojektowania fundamentów budynku. Zdarzają się grunty, które są mało spoiste i trwałe. Posadowienie budynku, na takim terenie jest możliwe dzięki uprzednim wzmocnieniu. Wówczas konieczna jest pomoc fachowców. Wzmacnianie gruntów, firma może wykonać za pomocą ubijaków mechanicznych lub ręcznych. To najczęściej wybierana metoda.

Chciałbym przyciągnąć Cię na moje www. To świeża strona, która zawiera mnóstwo dobrych artykułów. Przyjemnie będzie też, jeżeli zostawisz recenzję.

Jeśli nośność gruntu jest niewystarczająca, a wynika to z wilgotności gruntu, to możemy zagęścić go żwirem lub drobnymi kamieniami ubijanymi warstwami. Zagęszczanie gruntów może nastąpić również przez zastrzyki z zaprawy cementowej. W tym celu wbija się na odpowiednią głębokość w grunt stalowe rury, do których przewodami gumowymi doprowadza się pod ciśnieniem płynną zaprawę cementową. Zaprawa cementowa lub roztwór chemiczny wypełnia przestrzenie międzycząsteczkowe w gruncie, zwiększając jego szczelność oraz wytrzymałość.

Zwykle obszar na którym ma powstać inwestycja nie posiada ogrodzenia, znajdują się na niej krzewy, drzewa a także trawa. bywa, że nie posiada też podłączonych mediów. Trzeba zatem odwrócić ten stan rzeczy, w celu by rozpocząć stawianie naszego wymarzonego domu. Nie zapominajmy więc, by naszą działkę ogrodzić. Uchroni to osoby postronne przed potencjalnymi przykrymi sytuacjami. Ogrodzenie da pewność i bezpieczeństwo nam, właścicielom gruntu. Obce osoby nie wejdą wówczas na teren działki.

Aby prowadzić dalsze prace, należy również wytyczyć właściwy dojazd na plac budowy, ponieważ ciężki sprzęt budowlany powinien mieć zapewniony sprawny dojazd na teren budowy.

Poczytaj też: