Jak trzeba zabezpieczyć miejsce budowy?

Zaczynając wznoszenie domku, musisz wiedzieć, jak powinno się ochronić a także zorganizować teren budowy. To nadzwyczaj istotne, ażeby ustrzec się niebezpieczeństwa grożącego wykonawcom czy dzieciom.

Uchwyt do szkła
Budowa powinna pełnić wymogi bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Nadzór nad organizacją placu budowy to obowiązek kierownika budowy, jaki przejmuje podczas budowy obowiązki inwestora. Pierwszym etapem inaugurującym budowę będą tzw. przygotowawcze roboty. Kooperują z sobą w czasie owych prac wszyscy uczestnicy budowlanego procesu, więc inwestor, architekt jak też kierownik budowy. W ich zakres wchodzi rozplanowanie domu na działce, wykonanie tak zwanej niwelacji parceli, realizacja wszelkich przyłączy na potrzeby budowy, a również zagospodarowanie terenu budowy wraz z budową różnych obiektów tymczasowych.
Zabezpieczaniem terenu budowy trzeba się zająć jeszcze przed zaczęciem budowlanych prac. Najważniejsze będzie ogrodzenie naszego placu zabezpieczające przed wejściem jednostek nieupoważnionych. Ogrodzenie budowy musi wynosić minimum 1,5 metra. Warto mieć na uwadze, iż sposób skonstruowania płotu nie może stwarzać niebezpieczeństwa dla ludzi postronnych. W razie kiedy budowa ogrodzenia będzie nierealna, krańce placu powinny zostać oznakowane przy pomocy tabliczek ostrzegawczych, natomiast w przypadku nieodzowności musi być zapewniony ciągły nadzór.

Frapuje Cię problematyka poruszana w tym wpisie? Poznaj ponadto także inne pokrewne posty – po prostu wejdź tutaj czyszczenie szkła.

Obszar ogrodzony musi mieć taką nawierzchnię, aby było możliwe składowanie na nim wszystkich materiałów niezbędnych do budowy domku jak też odpadów z budowy. Muszą one być zabezpieczone, ażeby ograniczyć ich pylenie.

Wszelkiego typu roboty budowlane mogą zostać prowadzone wyłącznie na terenie, jaki obejmuje pozwolenie na budowę, stąd ogrodzenie placu, a również baraki socjalne nie powinny stać poza krańcami działki.