W jaki sposób moglibyśmy rozdzielić wentylatory i gdzie mogłyby być one stosowane?

Wentylatory możemy rozdzielić na kilka rodzajów. Moglibyśmy je rozdzielić ze względu na miejsce montażu. Są to wentylatory ścienne i kanałowe. Możemy je również rozdzielić ze względu na zastosowanie.

Mogłyby to być wentylatory oddymiające, do odciągów w pomieszczeniu kuchennym oraz chemoodporne.
Wentylatory kanałowe są wykorzystywane do transportowania powietrza, które prowadzone jest kanałami wentylacyjnymi. W zależności od rodzaju, budowy oraz wytworzenia, takie wentylatory mogą osiągać przeróżne parametry. Zróżnicowanie produktów, które są dostępne obecnie w sprzedaży, pozwala wykonać prawie każdy projekt przy wykorzystaniu rozwiązań gotowych, które oferowane są przez wytwórców. Ze względu na konstrukcję wirnika, wentylatory moglibyśmy podzielić na kanałowe, promieniowe oraz wentylatory osiowe. W osiowych wentylatorach największy udział w całkowITej energii gazu, który jest transportowany ma składowa kinetyczna. Przekłada się to na wysokie wydatki powietrza. Żeby podnieść wartość sprężu, niektórzy producenci oferują wentylatory osiowe tzw. przeciwbieżne. Są to 2 wirniki, które kręcą się w przeciwnych kierunkach oraz napędzane są przez oddzielne silniki, które są umieszczone we wspólnej obudowie. Ze względu na to, że taki silnik jest umiejscowiony w strumieniu przepływającego gazu, wentylatory osiowe używane są aby transportować powietrze o niewielkim zapyleniu i dość umiarkowanej temperaturze.
Rękawice Garden PRO

Autor: Husqvarna
Źródło: Husqvarna
Wentylatory osiowe naścienne są montowane bezpośrednio na ścianach i są wykorzystywane do ogólnej wentylacji hal przemysłowych, magazynów czy też garaży.

Czy chcesz, przeczytać kolejne informacje? Jeśli tak, to wejdź na ten odsyłacz oraz zobacz w artykule (http://www.maragency.pl/kategoria/sterowniki/panel-sterujacy-epic/100) więcej danych. One zapewne też Cię zaciekawią!

Brak wentylacyjnych kanałów ma wpływ na mały opór przepływającego powietrza, a to pozwala uzyskać wysokie wydatki przetworzonego medium przy dość niewielkim sprężu. Dzięki temu obrotowa szybkość wirnika może być dość mała i obniża to poziom hałasu, który generowany jest przez narzędzie. Inny rodzaj kanałowych wentylatorów stanowią sprzęty, które posiadają wirnik promieniowy.

Porównując je z wentylatorami z wirnikami osiowymi, takie wentylatory cechują się wyższym sprężem przy niezwykle zbliżonej wydajności. To pozwala na wykorzystywanie ich w rozgałęzionych, długich instalacjach wentylacyjnych.