W jaki sposób złożyć pozew o alimenty, aby był skuteczny i co w nim trzeba zamieścić?

Jest taka okoliczność, w której rodzic dziecka zaprzestaje po prostu uczestniczenia w jego utrzymywaniu. Doprowadzić to może do trudnej sytuacji finansowej rodzica, który sam został z potomstwem.
Początkowy etap, który podejmowany jest przez rodzica sprawującego faktyczną opiekę nad potomstwem, powinno być określenie do jakiego sądu złożyć pozew.

ochrona

Źródło: pixabay.com
gotówka

Autor: US Embassy Madrid
Źródło: http://www.flickr.com
alimenty

Autor: Wikilogia
Źródło: http://www.flickr.com
Będzie to nade wszystko Sąd Rejonowy. Jeśli pozew wnosisz w imieniu swego potomstwa, wtedy posiadasz do wyboru dwie opcje. Możesz złożyć pozew do sądu, z jakiego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania. Mógłbyś także złożyć pozew do sądu wedle miejsca zamieszkania dziecka, czyli osoby uprawnionej. Bardzo nierzadko się zdarza, że rodzic, którego chcielibyśmy pozwać o alimenty mieszka niedaleko, zatem nie ma problemu z wyborem sądu. Czasami jednak zdarza się, że mieszka na drugim końcu kraju lub za granicą. W takiej sytuacji skorzystać dobrze byłoby z drugiej opcji oraz złożyć pozew do sądu, do którego mamy bliżej.
Kolejny etap to poprawne wskazanie stron.

Ta oferta 17 zł brutto na godzinę ile to netto – umowa zlecenie 2021 jest niezwykle ciekawa i jeśli poszukujesz większą ilość wiadomości na prezentowaną tu problematykę, to odnajdziesz je tu.

Łatwo ustalić jest pozwanego, gdyż będzie to rodzic, który nie łoży na utrzymywanie swojego dziecka. Ciężej jednak jest z powodem, gdyż jest to dziecko. Jeśli dziecko nie ukończyło 18 lat, w jego imieniu rodzic-opiekun staje się ustawowym przedstawicielem, który składa podpis na pozwie. Jeżeli potomstwo skończyło 18 lat, w takiej sytuacji powinno pozew podpisać samodzielnie. Oprócz oznaczenia stron pamiętać trzeba o ich adresach zamieszkania i o nr. PESEL dziecka. Podanie numeru PESEL pozwanego wymagane nie jest, ale można by to zrobić. Aby pozew był skuteczny, musimy ustalić z góry miesięczną kwotę, którą zasądzi sąd. Określić również powinniśmy termin płatności przykładowo do 10 dnia każdego miesiąca.

Dobrze byłoby także sformułować wniosek o odsetki ustawowe w przypadku, gdy nastąpi opóźnienie w płatnościach. Alimenty nie zostaną przyznane od razu, na to trzeba nieco zaczekać. Najdłuższą i ostatnią częścią pozwu jest uzasadnienie pozwu.