Zanim zaczniemy budowę naszego domu

Nim poczniemy budowę nowego budynku będziemy potrzebowali pomiarów pewnego specjalisty. Jest to geodeta. Czym trudni się geodeta jak też dyscyplina naukowa mieniona geodezją? Postaram się wytłumaczyć te kwestie w poniższym materiale.

geodeta w pracy

Autor: Elvert Barnes
Źródło: http://www.flickr.com
Termin geodezja oznacza dosłownie: dzielenie ziemi. Geodeta wpierw ocenia, następnie rezultaty pomiarów zaznacza na mapie. Jest to dokument potrzebny przy ubieganiu się o pozwolenie na budowę oraz w czasie wykonywania projektu budowlanego, projektu zagospodarowania działki (potrzebują jej projektanci). Realizacja planów do celów planistycznych polega częstokroć na aktualizacji mapki zasadniczej.

Jeśli masz ochotę wyszukać materiały na prezentowany temat, to przejdź tutaj kieliszki do białego wina i przejrzyj inne informacje odnośnie podnoszonego zagadnienia.

Geodeta wyznacza na gruncie planowane budowle. Wyznacza, czyli przenosi rzecz z projektu (mapy) w teren. Geodeta przykładowo: tyczy budynek, wytycza sieci uzbrojenia obszaru (kanalizacja czy gaz), wytycza szosę, estakadę. Do czego jest nam konieczna geodezja? Przydać się może w kilku gałęziach gospodarki, a na pewno nie mogłaby się bez niej obejść branża budowlana.

wykonanie pomiarów geodezyjnych

Autor: Sunburned Surveyor
Źródło: http://www.flickr.com

Nim zostanie wybudowany jakikolwiek dom, jeszcze przed fazą projektowania włącza się właśnie geodezja. Geodeci bowiem wykonują plany zarówno do celów projektowych, wytyczają miejsca na budowę domów, obiektów użyteczności zbiorowej, obiektów industrialnych oraz wiaduktów itd.. () Zanim na placu budowy zjawi się brygada budowlana, można zaobserwować tam panów czy panie z „łatami”, którzy to dopełniają pomiarów terenu. Geodeta zajmuje się też badaniem osiadania i odkształcania budowli na skutek defektów podłoża. Poza tym mierniczowie wyznaczają granice pomiędzy działkami, rozwiązują spory sąsiedzkie w materii przebiegu granicy pomiędzy nieruchomościami. Geodeta również realizuje podziały działek jak też analizuje księgi wieczyste. Geodeta wykonuje badania odkształcania budynków.

Geodezja to podniosła dziedzina naukowa a także pomocnicza branża gospodarki. Edukację z tej dyscypliny można pozyskać w kilku uczelniach , prowadzi się również kształcenie na poziomie szkoły ponadgimnazjalnej oraz szkoły policealne. Reasumując, geodeta za każdym razem będzie niezbędny przy realizacji wszelakiego rodzaju budów. Wynikiem pracy geodety będzie mapka niezbędna projektantowi domu.