Podstawowe rodzaje obróbki cieplnej różnych metali, jakie zalety ma wyżarzanie.

Technologie produkcji rozmaitych rodzajów stali były dopracowywane przez wieki. I dotyczy to zarówno technik samego odlewania, jak i późniejszych procesów, które pozwalają na uzyskanie dużo korzystniejszych parametrów. Po zastygnięciu stal ma pewną uporządkowaną strukturę wewnętrzną, która bezpośrednio wpływa na wytrzymałość, sprężystość i twardość produkowanych przedmiotów.

Jeśli jednak zostaną użyte jakieś dodatkowe procesy wiążące się z ogrzewaniem i chłodzeniem stali, to pod wpływem ich działania struktura wewnętrzna ulega dużym przemianom, dzięki czemu zmianie ulegają również parametry fizyczne. Ogół takich procesów nazywa się obróbką cieplną, a ich głównym zadaniem będzie poprawienie pożądanych parametrów, czyli popularne ulepszenie stali. Obróbka cieplna obejmuje parę technologicznych technik, z których najistotniejsze zadanie mają czas i temperatura – sprawdź ofertę Alwro. Najczęściej zabiegi te będą się składać z trzech części, to znaczy nagrzewania, wygrzewania oraz wystudzenia, ich czas trwania i zakres temperatur uzależnione będą od efektów, których się spodziewa.

ciepło

Autor: INSTAL-PROJEKT
Źródło: INSTAL-PROJEKT

Jednym z bardzo często stosowanych metod obróbki cieplnej jest wyżarzanie.

Interesujący tekst, prawda? Jeżeli więc masz ochotę zobaczyć podobny materiał, sprawdź co dla Ciebie przygotowaliśmy, to również będzie w Twoim.

Polega ono na nagrzaniu stali do pewnej temperatury, dłuższym wygrzaniu w tej właśnie temperaturze i powolnym schłodzeniu. Na dzień dzisiejszy w przemyśle stosuje się kilka rodzajów wyżarzania, różnią się one między sobą temperaturami i czasami i dają możliwość uzyskania sporo różniących się od siebie właściwości materiału. Jednym z bardzo często stosowanych technik wyżarzania będzie wyżarzanie zwane ujednorodniającym.

Działa ono na zasadzie nagrzania elementu do temperatury około 1050-1250 stopni, wygrzaniu przez długi okres czasu i spokojnym, wolnym studzeniu.

Sprawdź, że proponowana strona ma użyteczne informacje, okażą się cenne – one Cię niewątpliwie całkowicie wciągną. Wejdź tutaj!

Głównym celem tego procesu jest ograniczenie niejednorodności chemicznego składu, zjawisko to często występuje przy rozmaitych wlewkach. Często używane są również wyżarzanie zupełne i niezupełne – kliknij tutaj. One z kolei mają za zadanie przede wszystkim usunięcie naprężeń wewnątrz materiału, ale także zredukowanie twardości powierzchni i poprawę ciągliwości, co ułatwia później obróbkę.