Pokrywy dymowe oraz systemy oddymiania

Klapy dymowe służą do odprowadzania oparów i ciepła z gorejącego budynku, podtrzymując drożność dróg ewakuacyjnych i pożarowych. Mechaniczne odbezpieczenie ramienia okna do kąta 90° w stosunku do framugi zapewnia zrealizowanie maksymalnego rozwiania dymu i ciepła z wyjść ewakuacyjnych.

Podstawowymi szczegółami klap dymowych jest okno oddymiające, wyposażone w deflektor wiatrowy, także pakiet układu kierowania – dowiedz się więcej. W trakcie ognia, przy grawitacyjnym układzie usuwania dymu i gorąca, otwarte zostają otwory oddymiające w elewacjach, bądź w dachach budynku. Poprzez otwory oddymiające, na zewnątrz domu wydostają się toksyczne gazy, dym i gorące powietrze. W taki sposób drogi ewakuacyjne realizują swą prawdziwą rolę w kompleksowym zabezpieczeniu przeciwpożarowym domu.
okna oddymiające

Autor: D+H
Źródło: D+H
System oddymiania uwolniony zostaje przy pomocy czujki dymowej, przycisku oddymiania, albo obrzeżnych instrumentów uwalniających.

Jeżeli istotnie pragniesz dokładniej zgłębić to zagadnienie, kliknij jeszcze tu i zdobądź cenne szczegóły! Ono bez wątpienia okaże się dla Ciebie użyteczne.

Całokształtem systemu oddymiania kieruje centrala – ważny link – – . Aby poprawić naturalny przewiew, używa się w spodnich częściach budynku specjalne otwierane części, doprowadzające ożywcze powietrze.

Dla zainicjowania skutecznej ewakuacji ludzi, bardzo wielkie znaczenie ma okres otwarcia klap dymowych i okien w wysokiej części budynku, również przyrządów doprowadzających powietrze z zewnątrz (np. okien napowietrzających). Elektrycznie sterowane sprzęty do odprowadzania dymu i gorąca, mają możliwość także służyć do dziennej, zwyczajnej wentylacji pomieszczeń.
oddymianie

Autor: D+H
Źródło: D+H
Napęd elektryczny dostarcza optymalny stan bezpieczeństwa i komfortu, a cały system oddymiania o napędzie elektrycznym charakteryzuje prędkie automatyczne generowanie przez czujki pożarowe, trwały monitoring, perfekcyjne zintegrowanie z innymi systemami obiektu, przydatna wentylacja, bez specjalnych kosztów.
W kompletnym systemie oddymiania, poszczególne jego szczegóły powiązane są ze sobą i kooperują łącznie w sposób gwarantujący niezawodną obserwację całego systemu w obiekcie.

Poszczególne składniki systemu oddymiania zestawiane są z najwyższą starannością. Najważniejsza jest ich zgodność z drugimi składnikami systemu.