odbieraków prądu

Inna nazwa odbieraka prądu to pantograf. Powszechniezaakceptowana definicja objaśnia, iż odbieraki prądu to elementypojazdulubsprzętu zasilanego z zewnątrz energią elektryczną.

Odbierak prądu zespala się z przewodem jezdnym albo szyną prądową. Reasumując – narzędzie służy po prostu do odbierania prądu, którywykorzystywany jest do pracy rozwojowej całego urządzenia.
Odbieraki prądu użytkowane są na dachach (megastyro.pl/eps-100-038-dach/podloga.html) lokomotywy elektrycznej, tramwaju czy elektrycznego zespołu trakcyjnego. Podług innej definicji odbieraki prądu to instrumentyeksploatowane do ruchomego zespolenia stykowego sieci trakcyjnej z elektrycznym systememnaczelnym pojazdu trakcyjnego. Co tak właściwieokreślawyraz ‘trakcja’? Trakcja to typ zasilania pojazdu szynowego. Pojazdy tego typuposuwają się po szynach używając wewnętrzny mechanizm napędowy. Pojazd kolejowy porusza się na kołach albo poduszce magnetycznej – bonusy. W następstwie tego za pojazd kolejowy należy uznać zarówno pociąg, jak i tRAMwaj, metro czy kolej przemysłową. W sferzemaszyn szynowych należywyodrębnić pojazdy trakcyjne poruszające się za pomocą indywidualnegonapędu.
zdjęcie weselne

Autor: JULIAN MASON
Źródło: http://www.flickr.com
możliwości

Autor: Joe Martin
Źródło: http://www.flickr.com
Wyróżnia się odbieraki górne i odbieraki dolne. Odbieraki górne współdziałają z siecią trakcyjną, natomiast dolne odpowiednikiściągają energię z tak zwanej trzeciej szyny prądowej, która prowadzona jest do nich równolegle.

Żeby pobierakwłączył pojazd trakcyjny, należy go podwyższyć do pozycji roboczej. Należywobec tegpprzyczynić się do styku z przewodem zobacz (łącze) jezdnym. Odbieraki prądu będą funkcjonowaćefektywnie z użyciem sprężonego powietrza.